لطفا اگر قصد خرید دارید مطالعه کنید

ایزوگام نامرغوب

 چند نکته میتونه علت خرابی این کار شده باشه.
1. کیفیت ایزوگام
2. کیفیت سطح کار 
3. کیفیت کار مجری (نصاب)
✅کیفیت ایزوگام : 
1. نوع قیر 
2. ضخامت
3. قدرت چسبندگی
4. مقاومت کششی 
5. انعطاف پذیری عایق 

✅کیفیت سطح کار : 
1. زیر سازی سیمانی (بتن) با شیب بندی 
2. زیر سازی نباید خیلی زبر یا خیلی نرمه باشد 
3. زیر سازی نباید داری پوسته نازک باشد 
4. حتما سطح کار باید بدون خاک باشد 
5. نباید دارای نم و رطوبت باشد (کاملا خشک )
6. ایزوگام خوب نیاز به قیر کشی ندارد ، اگر هم میخواهید استفاده کنید باید حتما از قیر ۷۰*۶۰ استفاده کنید . 
7. در صورت استفاده از قیر یا پرایمر لایه خیلی نازک باید بکشید حالت رنگ کاری نازک 

✅کیفیت مجری (نصاب )
1. نصاب باید داری تجربه کافی باشد 
2. نصاب باید سطح ایزوگام خیلی خوب با مشعل ذوب کند جوری که قیر داخل ایزوگام حالت روندگی پیدا کند 
3. در هنگام حرکت باید خوب با پا ایزوگام حرارت دیده را به سطح کار بفشارد 
4. جاهایی که نیاز به ریزه کاری دارد مثل گوشه ها و یا ناودانی خوب دقت کند 
5. اور لب هایی که روی هم میاد را خوب بندکشی کند 
6. در هنگام بارنگی نصب ایزوگام را انجام ندهد 
7. اجازه خشک شدن به زیر سطح کار بدهد (در صورت استفاده از قیر یا پرایمر )

ادامه مطلب