اخبار و اطلاعات

دعوتنامه به نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران

دعوتنامه به نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران

منتظر شما هستیم...

در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

مکان:تهران نمایشگاه بین المللی

زمان:15تا18مرداد

ساعت بازدید:10صبح لغایت6بعدازظهر

سالن10و11

غرفه1008/1

نظرات

نام ایمیل نظر * کد امنیتی