اخبار و اطلاعات

ایزوگام برفاب در بسیت و یکمین نمایشگاه صنعت ساختما

ایزوگام برفاب در بسیت و یکمین نمایشگاه صنعت ساختما

همراهان همیشگی شرکت ایزوگام برفاب ، بدین وسیله از شما دعوت به عمل می آوریم ، تا از غرفه این شرکت در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان بازدید نمایید.
مکان : اصفهان پل شهرستان محل دائمی نمایشگاه بین المللی
زمان :۱۱ تا ۱۴ مهرماه
ساعت بازدید :۱۶ لغایت ۲۲ 
سالن نقش جهان
غرفه ۳۰۹/۱
سایت : 
www.ibarfab.com
09183653700

نظرات

نام ایمیل نظر * کد امنیتی