اخبار و اطلاعات

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

ايزوگام برفاب شمارو به نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران دعوت مي نمايد 
ادرس :تهران،بزرگراه شهيدچمران  سئول،محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران،سالن ١٤-١٥
غرفه ۱۴۰۶
زمان بازديد:٦الي٩مردادماه١٣٩٨
ساعت١٠الي١٨
جهت هماهنگي باشماره :
٠٩١٨٣٦٥٣٨٠٠

نظرات

نام ایمیل نظر * کد امنیتی