اخبار و اطلاعات

دعوتنامه به نمایشگاه صنعت ساختمان استان مازندران-ق

دعوتنامه به نمایشگاه صنعت ساختمان استان مازندران-ق

شرکت ایزوگام برفاب شمارا به بازدید از هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در قائم شهر مازندران پل تلار دعوت مینماید

 

تاریخ : 26الی 29 تیر ماه

زمان 5 الی 10شب

سالن افرا غرفه 16

نظرات

نام ایمیل نظر * کد امنیتی